Verzamelingen

Verzamelingen zijn series van foto's. Op de volgende pagina's vindt u de verzameling Supermarktblues, welke in 2016 in het Parool werd gepubliceerd en de verzameling Het Bankje

@ symphonie in knijperschrift